Polityka prywatności

Dane Osobowe

 1. W celu umożliwienia Użytkownikom korzystanie z Serwisu i zarejestrowanym Użytkownikom – Blogerom korzystania z Usług dostępnych w Panelu Klienta w Serwisie pod adresem blomarket.pl, dane osobowe Blogerów zostaną przetworzone. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z Serwisu. Administratorem danych jest patrz §2 punkt 1  regulaminu. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zachowania danych Użytkowników/Blogerów w poufności.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Użytkownicy/Blogerzy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili.
 3. Dane zebrane podczas rejestracji Konta w Panelu Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zawartych przez Administratora Umów z Blogerami, w tym umów zawartych przez Administratora z dostawcami Artykułów i/lub Artykułów dedykowanych. Jeżeli przy procesie rejestracji albo w innym momencie świadczenia Usługi zadeklarowana została chęć otrzymywania informacji handlowych, reklamowych lub marketingowych zgromadzone dane będą wykorzystywane w celu jego wysłania na podany przez Blogera adres e-mail.
 4. Dane zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku/Blogerze mogą być użyte do analizy ich zachowań w Serwisie, analizy danych demograficznych o Użytkownikach/Blogerach lub do personalizacji zawartości Serwisu.
 5. Administrator może wykorzystać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 6. Zgromadzone dane zostaną zachowane w tajemnicy. Sytuacja ta nie dotyczy jednak okoliczności, gdy obowiązek ich udostępnienia podmiotom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom administracji lub wymiarowi sprawiedliwości.
 7. Administrator zapewnia Użytkownikom/Blogerom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Blogerzy mają również możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy, jak również jeżeli jest to podyktowane obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość odmowy usunięcia danych Blogera, jeżeli Bloger ten nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Administratora, naruszył istotne postanowienia Regulaminu bądź naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest konieczne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Blogera.
 9. Przetwarzanie danych Użytkowników/Blogera niezbędnych do stworzenia Konta, danych Blogera w celu prowadzenia statystyk dotyczących odwiedzin jego bloga z przeznaczeniem wyników tych statystyk na potrzeby Usług świadczonych przez Administratora (w tym w celu realizacji umów zawartych przez Administratora z dostawcami Artykułów i/lub Artykułów dedykowanych na potrzeby, których Administrator może udostępniać statystyki blogów wraz z danymi Blogerów dotyczącymi adresu strony internetowej ich bloga i nazwy bloga) i polepszenia ich jakości oraz w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, odbywa się za zgodą Użytkownika/Blogera.

Zmiana Danych

W przypadku gdy dane osobowe Blogera, użyte przy rejestracji ulegną zmianie lub są niepełne, istnieje możliwość wprowadzenia ich modyfikacji. W tym celu należy wprowadzić zmiany w formularzu rejestracyjnym lub ustawieniach Konta lub skontaktować się z Administratorem. Dane zbierane automatycznie nie podlegają zmianie lub usunięciu.

Wykorzystywanie plików cookies

 1. Serwis Administratora może wykorzystywać pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej podczas korzystania ze świadczonej Usługi. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.
 2. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez serwis www i zapisywane po stronie Użytkownika/Blogera (zazwyczaj na twardym dysku komputera), mające na celu umożliwienie Administratorowi podnoszenie jakości Usług.
 3. Zgoda na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies jest dobrowolna. W każdym czasie Użytkownik/Bloger może usunąć zapisane pliki cookies oraz zablokować możliwość zapisywania plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 4. Zarządzanie plikami cookies opisane jest szerzej na stronach producentów przeglądarek Poniżej podajemy najpopularniejsze z nich:

Bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych

Wszelkie dane zgromadzone przez Administratora są przechowywane na serwerach i zabezpieczone przed ich nieautoryzowanym użyciem zgodnie z wysokim poziomem bezpieczeństwa określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej. O powyższym fakcie zostanie poinformowany Użytkownik/Bloger, który ma prawo nie wyrazić zgodę na zmianę. Brak akceptacji nowych postanowień Polityki Prywatności w terminie wskazanym przez Administratora spowoduje rozwiązanie Umowy między Administratorem a Blogerem i usunięcie Konta.

Kontakt

Firma zbierajaca dane:

Patryk Południak reklama i usługi marketingowe

kontakt: biuro@blomarket.pl

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej